Дьомічев Костянтин Едуардович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: demichevk@gmail.com
Orcid: 0000-0003-0789-4409
Область інтересів: математичне та комп’ютерне моделювання, чисельні методи, системи інтегро-диференціальних рівннянь
Місце роботи:
 • професор кафедри комп’ютерних наук, Київський міжнародний університет, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. К. Дьомічев,
  Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-psevdoelastic-plasticity
  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 4/7 (94) (2018) 25-33 doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131644
 2. К. Дьомічев,
  Modeling the behavior of the body with pseudo-elastic-plastic material at non-stationary loading
  Металофізика та новітні технології, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 43, no. 43, випуск 1 (2021) 107-128 doi: https://doi.org/10.15407/mfint
 3. К. Дьомічев,
  Моделювання поведінки елементів виготовлених з матеріалів з пам’яттю форми при значних деформаціях
  Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, no. 32 (2020) 81-94
 4. К. Дьомічев,
  Нелінійна феноменологічна модель поведінки функціонально-неоднорідних матеріалів
  Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницько. Серія Прикладна математика. Інформатика, no. №1(1) (2020) 4-12