Дюженкова Ольга Юріївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: olgaduzen@gmail.com
Orcid: 0000-0002-8146-0134
Область інтересів: теорія наближень, сингулярно збурені оператори
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Dudkin M.E., Dyuzhenkova O.Y.,
  Two-dimensional half-strong real moment problem and the corresponding block matrices. Part I.
  Ukr Math Journal, 72 (2021) 1212-1229 doi: 10.1007/s11253-020-01856-0
 2. Dudkin M.E., Dyuzhenkova O.Y.,
  Two-dimensional half-strong real moment problem and the corresponding block matrices. Part IІ.
  Ukr Math Journal, 72 (2021) 1536-1570 doi: 10.1007/s11253-021-01871-9
 3. М.Є. Дудкін, О.Ю. Дюженкова,
  Сингулярні скінченного рангу несиметричні збурення самоспряженого оператора
  Нелінійні коливання, 24, no. 2 (2021) 158-169 url
 4. М.Є. Дудкін, О.Ю. Дюженкова,
  Сингулярні скінченного рангу несиметричні збурення класу H-2 самоспряженого оператора
  Буковинський математичний журнал, 9, no. 1 (2021) 140-151 url
 5. M. E. Dudkin, O. Y. Dyuzhenkova,
  Singularly perturbed rank one linear operators
  Matematychni Studii, 56, no. 2 (2021) 162-175 doi: 10.30970/ms.56.2.162–175 url