Забарило Олексій Віталійович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: alex_zabarylo@ukr.net, zabarylo.ov@knuba.edu.ua
Orcid: 0000-0003-4951-8882
Область інтересів: Представлення оснащених частково впорядкованих множин
Місце роботи:
 • доцент кафедри вищої математики, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. A. V. Zabarilo, A. G. Zavadskii,
  One-parameter equipped posets and their representations
  Functional Analysis and Its Applications, 34, no. 2 (2000) 138–140 doi: 10.1007/BF02482429 url
 2. Забарило О.В.,
  Про деякі алгоритми диференціювання оснащених частково впорядкованих множин
  Вісник Київського університету - Серія фізико-математична, no. 3 (1998) 24-29
 3. Забарило А.В., Завадский А.Г.,
  Представления однопараметрических оснащенных частично упорядоченных множеств І
  Математичні студії, 11, no. 1 (1999) 3-16
 4. Забарило А.В., Завадский А.Г.,
  Представления однопараметрических оснащенных частично упорядоченных множеств ІІ
  Математичні студії, 11, no. 2 (1999) 119-134
 5. Забарило А.В.,
  О приложении теории графов к решению некоторых практических задач
  Містобудування та територіальне планування, 63 (2017) 163-169