Задерей Надія Миколаївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: zadereynm@gmail.com
Лінки: Домашня сторінка, matan.kpi.ua/uk/people/zaderey/
Orcid: 0000-0001-6230-6003
Область інтересів: Теорія функцій. Історія математики. Методологія викладання вищої математики в вишах.
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Н. М. Задерей, Г. Д. Нефьодова,
  Методичні аспекти професійно-орієнтовної математичної підготовки студентів технічних університетів
  Фізико-математична освіта, 1, no. 1(15) (2018) 205-209 doi: 10.3110/2413-1571-2018-015-1038 url
 2. Maslyuchenko, V., Zaderei, P., Nefodova, G., Shtenda, J., Zaderei, N.,
  Mykhailo Kravchuk - pride and glory of Ukrainian science
  Bucovinian Mathematical Journal, 5, no. № 3-4 (2017) 110-117 doi: ISSN 2309-4001. Буковинський математичний журнал. 2017. - Т. 5, № 3-4. url
 3. Zaderei, P., Ivasyshen, S., Zaderei, N., Nefodova, G.,
  On Fawar problem and problem of Kolmogorov-Nikolsky solved by V. K. Dzyadyk
  Bukovinian Mathematical Journal, 7, no. №1 (2019) 48 - 55 doi: 10.31861/bmj2019.01.048 url
 4. А. М. Самойленко, О. І. Клесов, П. В.Задерей, Г. Д. Нефьодова, Н. М. Задерей, В. О. Гайдей,
  Ніна Опанасівна Вірченко (до 90-річчя від дня народження)
  Український математичний журнал, 72, no. № 8 (2020) 1149 - 52 doi: 10.37863/umzh.v72i8.6213 url
 5. А. М. Самойленко, П. В. Задерей, Н. М.Задерей, Г. Д. Нефьодова,
  Український математик Владислав Кириловичу Дзядик ( до 100-річчя від дня народження)
  Вісник Національної академії наук України, no. № 12 (2019) 94 - 101 doi: ISSN 1027-3239 Visn.Nac.Acad.Nauk Ukr. 2019. (12) url