Задерей Петро Васильович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Область інтересів: Ряди Фурʼє. Теорія функцій дійсної та комплексної змінної
Місце роботи:
 • професор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Гаєвський, М. В., Задерей П. В.,
  Наближення аналітичних функцій частинними сумами їх рядів Тейлора
  Український математичний журнал, 67, no. 12 (2015) 1602-1619 url
 2. В. В. Бовсуновська, П. В. Задерей,
  Про тейлорівські коефіцієнти функцій класів Н1
  Український математичний журнал, 74, no. 5 (2022) 725-728 doi: 10.37863/umzh.v74i5.7012 url
 3. С.Б. Гембарська, П. В. Задерей,
  Оцінки інтеграла від модуля мішаної похідної суми подвійного тригонометричного ряду
  Український математичний журнал, 68, no. 7 (2016) 908-921 url
 4. О. В. Иващук, П. В. Задерей,
  О необходимых условиях сходимости рядов Фурье
  Український математичний журнал, 63, no. 7 (2011) 960-968 url
 5. П. В. Задерей, Б. А. Смаль,
  О сходимости в пространстве L1 рядов Фурье
  Український математичний журнал, 54, no. 5 (2002) 639-646 url