Завадська Людмила Олексіївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Emails: ludazavadska@gmail.com
Область інтересів: математичні методи захисту інформації
Місце роботи:
  • доцент, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
  1. Л.А.Завадская, М.А. Семибаламут,
    Профиль линейной сложности ка средство оценки качества случайных последовательностей
    Международный научно-технический журнал "Проблемы управления и информатики", no. 2 (2015) 144-156