Заворотинський Андрій Володимирович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Emails: zavorot@ukr.net, zavorotynskyi@knu.ua
Orcid: 0000-0002-0889-8367
Область інтересів: Теорія диференціальних рівнянь з частинними похідними, математичного моделювання в природничих та гуманітарних науках.
Місце роботи:
 • асистент кафедри дослідження операцій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Zavorotinskii A. V.,
  On Elliptic Boundary-Value Problems with Small Parameter and Additional Functions on the Boundary of a Domain
  Ukrainian Mathematical Journal, 66, no. 9 (February 2015) 1423-1430 doi: 10.1007/s11253-015-1021-4
 2. Заворотинский А.В.,
  О слабо эллиптических с параметром граничные задачи
  Диференціальні рівняння і суміжні питання : зб. пр. Ін-ту математики НАН України, 10, no. 2 (2013) 170-185
 3. А.В. Заворотинский,
  Об эллиптических с малым параметром краевых задачах
  Доповіді НАН України, no. 11 (2013) 23–30
 4. Т.В. Міщенко, А.В. Заворотинський, А.О. Жиденко,
  Активність каталази у тканинах коропів як біомаркер гербіцидного забруднення водойм
  Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 5, no. 2 (2013) 202-205
 5. С.Г. Приймак, А.В. Заворотинський,
  Дерева рішень та їх застосування для класифікації студентів різних груп спортивно-педагогічного вдосконалення
  Педагогічні науки: Зб. наук. пр. (Херсон, ХДУ), 3, no. LXXXII (2018) 230 – 233