Зражевська Віра Федорівна

Член КМТ
Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: Доцент
Emails: vera.zrazhevska@gmail.com
Orcid: 0000-0001-5117-8093
Область інтересів: Аналітичні та напіваналітичні методи застосування дискретних особливостей в граничних задачах для РЧП, асимптотичний аналіз. Моделювання та прогнозування часових рядів, міри фінансових ризиків.
Місце роботи:
 • Доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Zrazhevska V., Zrazhevsky G.,
  Generalized Approach for Estimating and Forecasting of Dynamical VaR and CVaR Based on Metalog Distribution
  Advances in Intelligent Systems and Computing, no. vol 1246 (2020) pp.232-245 doi: 10.1007/978-3-030-54215-3_15 url
 2. G. Zrazhevsky, V. Zrazhevska,
  Quintile regression based approach for Dynamical VaR and CVaR forecasting using metalog distribution,
  System Research & Information Technologies, no. 1 (2021) pp 139-150 doi: 10.20535/SRIT.2308-8893.2021.1.12 url
 3. Г. М. Зражевський, В. Ф. Зражевська,
  Постановка та дослідження задачі про оптимальне збудження коливань пластини 
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки, no. 1 (2019) 62-65 doi: 10.17721/1812-5409.2019/1.13 url
 4. Зражевський Г.М., Зражевська В.Ф,
  Комбінування детермінованого та стохастичного методів до розв’язання задачі дефектоскопії пружного стрижня
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки, no. 4 (2021) 35-38 doi: 10.17721/1812-5409.2021/4.4 url
 5. Зражевський Г.М., Зражевська В.Ф.,
  Використання формалізму узагальнених функцій при моделюванні дефектів точковими особливостями
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, no. 1 (2019) 58-61 doi: 10.17721/1812-5409.2019/1.13 url