Іваненко Тетяна Вікторівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Emails: tivanenko2015@gmail.com, ivanenko@matan.kpi.ua
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0001-7580-8483
Область інтересів: Застосування математичних методів в задачах економіки (а саме, фінансовій, інвестиційній, банківській діяльності), економіко-математичне моделювання та прогнозування, теорія фінансових ризиків, прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності і ризику, інвестиційний аналіз, актуарні розрахунки тощо
Місце роботи:
 • доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Іваненко Т.В., Грушко В.І.,
  Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку
  Вісник Національного банку України, no. № 2(216) (2014) 28-32 url
 2. Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko and Anatolii Frantsuz,
  Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources
  Investment Management and Financial Innovations, 0, no. 15(4) (2018) 61-68 doi: 10.21511/imfi.15(4).2018.05
 3. Іваненко Т. В.,
  Застосування транспортної задачі у математичній моделі мінімізації ризиків банківської діяльності
  The world of science and innovation. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom., no. 9 (2021) 333-340 url
 4. Іваненко Т. В.,
  Математична модель змінного неперервного грошового потоку зі змінною неперервною процентною ставкою
  Actual trends of modern scientific research. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany., no. 9 (2021) 232-235 url