Касімова Ніна Василівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: zadoianchuk.nv@gmail.com, kasimova@knu.ua
Лінки: домашня сторінка
Область інтересів: багатозначний та нескінченновимірний аналіз, нелінійні граничні задачі, якісна теорія диференціальних рівнянь та включень, теорія глобальних і траєкторних атракторів, теорія оптимального керування для вироджених еліптичних та параболічних варіаційних нерівностей, оптимальне керування диференціальних рівнянь та включень зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами тощо
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Kasimova N.V.,
  Optimal Control Problem for Some Degenerate Variation Inequality: Attainability Problem
  Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications (JODEA), 26, no. 2 (2018) 37-54 doi: 10.15421/141809
 2. Kasimova N.V.,
  Solvability Issue for Optimal Control Problem in Coefficients for Degenerate Parabolic Variational Inequality
  Part of the Understanding Complex Systems book series (UCS). Contemporary Approaches and Methods in Fundamental Mathematics and Mechanics (2021) 457-473 doi: 10.1007/978-3-030-50302-4_22
 3. Kasimova N.V.,
  Attainability Issue for the Optimal Control Problem in Coefficients for a Degenerate Parabolic Variational Inequality
  Journal of Mathematical Sciences (2021) doi: 10.1007/s10958-021-05571-4
 4. Кічмаренко О.Д., Касімова Н.В., Жук Т.Ю.,
  Наближений розв’язок задачі оптимального керування для диференціального включення зі швикоколивними коефіцієнтами
  Дослідження в математиці і механіці, 26, no. 1 (2021) 38-54 doi: 10.18524/2519-206X.2021.1(37).248020
 5. Кічмаренко О.Д., Капустян О.А., Касімова Н.В., Жук Т.Ю.,
  Задача оптимального керування для диференціального включення зі швидкоколивними коефіцієнтами на півосі
  Нелінійні коливання, 24, no. 3 (2021) 363-372 url

Додаткова інформація: У 2006 році закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра математики. У 2006-2009 роках навчалася в аспірантурі кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Щевченка, кандидат фізико-математичних наук (2010, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: диференціальні рівняння, диплом ДК № 057320). У 2015 році здобула вчене звання доцента (доцент кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь, атестат 12ДЦ №044830). Опублікувала понад 30 наукових статей у наукових фахових виданнях України, у провідних іноземних наукових виданнях, у перекладних та іноземних виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus, та 1 монографію (у співавторстві). Викладацька робота 2008-2012 - асистент кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 – доцент кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читає лекції та практичні заняття з наступних дисциплін: - нормативні дисципліни: Диференціальні рівняння, Математична економіка, Математический анализ (для іноземних студентів, мова викладання - російська), Mathematical Economics (для іноземних студентів, мова викладання - англійська) - спеціальні дисципліни: "Якісні та аналітичні методи дослідження диференціальних рівнянь", "Аналітико-геометричні методи аналізу нелінійних диференціальних рівнянь", "Вибрані питання теорії диференціальних рівнянь", "Mathematics II" (для студентів 1-го курсу магістратури, мова викладання - англійська), "Modelling Economic Systems", "Optimal Control in Economic Models" (для студентів 2-го курсу магістратури, мова викладання - англійська). Керує кваліфікаційними та курсовими роботами студентів та навчальною практикою із сучасних інформаційних технологій для студентів 2 та 3 курсів.