Когут Петро Ілліч

Член КМТ
Науковий ступінь: д.ф.-м.н.
Вчене звання: професор
Emails: p.kogut@i.ua, peter.kogut@eosda.com, peter.i.kogut@gmail.com
Лінки: Домашня сторінка, Статті на arxiv, https://arxiv.org/abs/1510.08671, https://arxiv.org/abs/2103.08260, https://arxiv.org/abs/1306.2513, https://www.academia.edu/30659846 arXiv:1012.3290 ,
Orcid: 0000-0003-1593-0510
Область інтересів: Задачі оптимального керування та оптимізації для об’єктів, які описуються лінійними та нелінійними рівняннями в частинних похідних. Проблеми апроксимації оптимальних рішень для вироджених та сингулярних задач математичної фізики. Задачі векторної оптимізації в нормованих просторах. Варіаційні задачі в просторах Соболєва-Орлича та їх застосування до обробки цифрових зображень. Обернені задачі математичної фізики.
Місце роботи:
 • завідувач кафедри диференціальних рівнянь, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна
 • Scientist, EOS Data Analytics Ukraine, Дніпро, Україна

Вибрані публікації:
 1. Peter Kogut, Olha Kupenko,
  Approximation Methods in Optimization of Nonlinear Systems
  De Gruyter , Walter de Gruyter GmbH, Berlin, Boston, Series in Nonlinear Analysis and Applications 32, no. 0 (2019) 351p. doi: https://doi.org/10.1515/9783110668520 url
 2. P. I. Kogut, G. Leugering,
  Optimal Control Problems for Partial Differential Equations on Reticulated Domains: Approximation and Asymptotic Analysis
  Birkhäuser, Boston (2011) 636p. doi: https://doi.org/10.1007/978-0-8176-8149-4 url
 3. E. Casas, P.I. Kogut, G. Leugering,
  Approximation of Optimal Control Problems in the Coefficient for the $p$-Laplace Equation. I. Convergence Result
  SIAM J. on Control and Optimization, 54, no. 3 (2016) 1406-1422 doi: https://doi.org/10.1137/15M1028108 url
 4. G. Buttazzo, P. I. Kogut,
  Weak optimal controls in coefficients for linear elliptic problems
  Revista Matematica Complutense, 24, no. 1 (2011) 83–94. doi: 10.1007/s13163-010-0030-y url
 5. U. De Maio, P.I. Kogut, G. Zecca,
  On Optimal $L^1$-Control in Coefficients for Quasi-Linear Dirichlet Elliptic Boundary Value Problem with $BMO$-Anisotropic $p$-Laplacian
  Mathematical Control and Related Fields, 10, no. 4 (2020) 827-854 doi: 10.3934/mcrf.2020021 url

Додаткова інформація: живий і адекватний