Костюшко Ірина Анатоліївна

Член КМТ
Науковий ступінь: к.ф.-м.н.
Вчене звання: доцент
Emails: kostushkoia5@gmail.com
Область інтересів: механіка деформівного твердого тіла
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Костюшко І.А.,
  Стійкість неконсервативних систем
  e-book (2018) url
 2. Bazylevych Y., Kostiushko I.,
  Matrices diagonalization in solution of partial differential equation of the first order
  AIP Conference 2164. (2019) C.060004-1 - 060004-7 url