Коваль Сергій Дмитрович

Член КМТ
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Emails: sergejkoval167@gmail.com
Область інтересів: алгебрична топологія, диференціальна геометрія, використання геометричних моделей у теоретичній фізиці, геометричні методи математичної фізики, симетрія у рівняннях математичної фізики
Місце роботи:
  • студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Київ, Україна

Вибрані публікації: