Коваленко Валентина Федорівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: kvf4591@gmail.com
Orcid: 0000-0002-5969-3564
Область інтересів: квантова теорія поля, математична фізика, функціональний аналіз, теорія диференціальних рівнянь другого порядку у частинних похідних
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. V. F. Kovalenko, M. A. Perelmuter, and Ya. A. Semenov,
  Schrödinger operators with l^(l/2)w(R') ‐potentials
  Journal of Mathematical Physics, 22, no. 5 (1981) 1033-1044 doi: 10.1063/1.525009 url
 2. В. Ф. Коваленко,
  Признаки m-аккретивной замыкаемости линейного эллиптического оператора второго порядка
  Матеріали вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 1 (2017) 75-78 url
 3. V.F. Kovalenko, Yu.A. Semenov,
  C_0-Semigroups in L^p(\bfR^d) and C(\bfR^d) Spaces Generated by the Differential Expression Δ+b⋅∇
  Theory of Probability & Its Applications, 35, no. 3 (1991) 443-453 doi: 10.1137/1135064 url
 4. В. Ф. Коваленко, Ю. А. Семенов,
  К L1-теории параболических полугрупп
  Український математичний журнал, 41, no. 10 (1989) 1375-1380 url
 5. V.F. Kovalenko, Y. A. Semenov,
  Essential selfadjointness of many particle Hamiltonian operators of Schrödinger type with singular two-particle potentials
  Annales de l'Institute Henri Poincare, 26, no. 4 (1977) 325-332 url