Крюкова Галина Віталіївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: galyna.kriukova@ukma.edu.ua, galyna.kriukova@gmail.com
Лінки: домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-5558-0976
Область інтересів: дискретна математика, теорія графів, обернені задачі, регуляризація, машинне навчання
Місце роботи:
  • доцент, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
  1. Г. Крюкова,
    Galyna Kriukova, Sergiy Pereverzyev Jr. and Pavlo Tkachenko
    (2017)