Курбатова Ірина Миколаївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат.наук
Вчене звання: доцент
Emails: irina.kurbatova27@gmail.com
Orcid: 0000-0003-0215-6060
Область інтересів: Дифеоморфізми просторів з афінорними структурами
Місце роботи:
 • доцент кафедри диференціальних рівнянь, геометрії і топології, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Одеса

Вибрані публікації:
 1. Коновенко Н.Г., Курбатова І.М.,
  Спеціальні класи псевдоріманових просторів з f-структурою, які допускають 2F-планарні відображення
  Proceedings of the International Geometry Center, 11, no. 4 (2018) 18-34 doi: 10.15673/tmgc.v11i4.1304
 2. Курбатова І.М., Піструіл М.І.,
  Квазі-геодезичні відображення спеціальних псевдоріманових просторів
  Proceedings of the International Geometry Center, 13, no. 3 (20) 18-32 doi: 10.15673/tmgc.v13i3.1770
 3. Курбатова І.М., Коновенко Н.Г.,
  Основні теореми теорії 2F-планарних відображень псевдоріманових просторів з f-структурою
  Proceedings of the International Geometry Center, 13, no. 1 (2020) 44805 doi: 105673/tmgc.v13i1.1707
 4. Pistruil M.I., Kurbatova I.N.,
  On quasi-geodesic mappings of special pseudo-Riemannian spaces
  Proceedings of the International Geometry Center, 15, no. 2 (22) 120137 doi: 10.15673/tmgc.v15i2.2226
 5. Pistruil M.I., Kurbatova I.N.,
  Canonical quasi-geodesic mappings of special pseudo-Riemannian spaces
  Proceedings of the International Geometry Center, 15, no. 45019 (2022) 163-176 doi: 10.15673/tmgc.v15i3-4.23-29