Кушлик-Дивульська Ольга Іванівна

Член КМТ
Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: olgakushlyk64@gmail.com
Orcid: 0000-0002-4999-6641
Область інтересів: Математична теорія оптимального керування. Статистична обробка даних
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Kushlyk O.I.,
  Optimal control problem with phase constraints for a linear system of equations with delay
  Український математичний журнал, 43, no. 12 (1991) 1533-1538
 2. Кушлик О. І.,
  Задача оптимального керування з фазовими обмеженнями для однієї системи рівнянь з запізненням
  Вісник Київського університету, no. 2 (1991) 96-100
 3. Кушлик-Дивульська О. І, Кушлик Б. Р.,
  Математична теорія керувння в практичних задачах
  Технологія і техніка друкарства, 47, no. 1 (2015) 61-68
 4. О. І. Кушлик-Дивульська, Н. П. Селезньова, Б. Р. Кушлик, Н. В. Поліщук, В. І. Скринник,
  Математичні моделі задач. Метод аналізу ієрархій
  Збірник праць "Актуальні питання природничо-матемтичної освіти", 18, no. 2 (2021) 30-41 doi: 10.5281/zenodo.5769999
 5. К. І. Золотухіна, О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук,
  Статистична обробка експериментальних даних в поліграфічних технологіях
  Технологія і техніка друкарства, 79, no. 1 (2023) 35-45 doi: 10.20535/2077-7264.1(79).2023.273617