Ліскін Вячеслав Олегович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Emails: liskinslava@gmail.com
Orcid: 0000-0002-9418-0633
Область інтересів: інформаційні технології, онтологійчний інжиніринг, математичний аналіз, алгебра і геометрія
Місце роботи:
 • старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. С. В. Сирота, В. О. Ліскін,
  Development of onthology based quiz generator for "Moodle"
  Східно-Європейський журнал передових технологій, 5, no. 2 (77) (2015) 44-48 doi: 10.15587/1729-4061.2015.51334 url
 2. S. Syrota, V. Liskin, S. Kopychko,
  Information technology based on chunk approach for ontology driven E-learning engine
  2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) (2018) pp 1 - 4 doi: 10.1109/SAIC.2018.8516862 url
 3. Syrota S., Kopychko S., Liskin V.,
  Ontology-Based Approach for E-learning Course Creation Using Chunks
  ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, 938, AISC (2019) pp 648-657 doi: 10.1007/978-3-030-16621-2_60 url
 4. Syrota, S., Liskin, V., Kopychko, S.,
  Using Galois Connection to Hierarchical Classifying Chunks in Ontology-Based E-learning System
  2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) (2020) pp 1-5 doi: 10.1109/SAIC51296.2020.9239131 url
 5. Alexander Mytnyk, Sergiy Syrota, Viacheslav Liskin, Taras Olefirenko,
  Creating of an educational environment using onotology-based approach to e-learning systems
  IT&I 2020 Information technology and interactions Proceedings of the 7th International Conference "Information technology and interactions" (IT&I-2020), 2845 (2020) pp 261-270 url