Листопадова Валентина Вікторівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: listopadovavv@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2549-8381
Область інтересів: Застосування методів проекційно-ітеративного типу до наближеного розвязування диференціальних рівнянь
Місце роботи:
 • доцент кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Листопадова В.В.,
  Про одну багатоточкову задачу для диференціальних рівнянь з відхиленням аргумента і параметрами
  Доповіді НАН України, no. 4 (2012) 30-33
 2. Листопадова В.В.,
  Застосування проекційно-ітеративного методу до багато точкових задач для диференціальних рівнянь з параметрами та запізненням
  Доповіді НАН України, no. 5 (2012) 26-31
 3. Valentyna Listopadova, Olena Magda, Vira Pobysh,
  How to find solutions,Lie symmetries, and conservation laws of forced Korteweg-de Vries eguations in optimal way
  Nonlinear Analysis. Real World Applications, 14, no. 1 (2013) 202-205 doi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1468121812001150
 4. Lystopadova V.V., Khalaim D.S.,
  Mathematical basis of the crypto network
  Освіта. Іноватика. Практика, 11, no. 3 (2023) 43070 doi: https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i3-002
 5. С.О. Довгий, Г.Г. Буланчук, О.М.Буланчук, В.В.Листопадова.,
  Точність розрахунків поля швидкостей від системи вихрових відрізків при використанні графічних процесорів
  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія Математичне моделювання в техніці та технологіях, no. 1 (2023) 103-109 doi: https://doi.org/10.20998/2222-0631.2023.01.15

Додаткова інформація: 0