Мірошкіна Ірина Володимирівна

Член КМТ
Науковий ступінь: к.т.н.
Вчене звання: доцент
Emails: irina.miroshkina@gmail.com, i.miroshkina@chdtu.edu.ua
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0001-7878-4421
Область інтересів: застосування узагальненого методу скінчених інтегральних перетворень в задачах теорії пружності
Місце роботи:
 • доцент кафедри статистики та прикладної математики, ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Черкаси, Україна

Вибрані публікації:
 1. A. M. Smolyar,  I. V. Miroshkina, S. V. Yurchenko,
  Stress-Strain State of Zero-Deflection Plates
  Materials Science , 51 (2015) 276-280 doi: 10.1007/s11003-015-9840-x url
 2. А. М. Смоляр, І. В. Мірошкіна ,
  Теорія вісесиметричних просторових тіл
  Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, no. 67 (2017) 60-64 url
 3. А. М. Смоляр, І. В. Мірошкіна,
  ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СФЕРИЧНОГО МЕНІСКА ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
  International scientific journal «Grail of Science», no. 18-19 (2022) 162-164 doi: 10.36074/grail-of-science.26.08.2022.28 url