Морозов Денис Іванович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: denis.morozov178@gmail.com
Область інтересів:
Місце роботи:
 • доцент, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Д. Морозов,
  Ізометрії та стискаючі функції кільця 2Z
  Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки, no. 1 (2014) 90-98
 2. Д. Морозов,
  Применение p-адической модели в решении конечно-становой сопряженности кусочно-линейных сферически-транзитивных автоморфизмов корневого бинарного дерева
  Электронное моделирование, 36, no. 1 (2014) 107-112
 3. Д. Морозов,
  Рекурсивний критерій спряженості автоморфізмів у FAut T2
  Наукові записки НаУКМА, 152 (2014) 41-43
 4. Д. Морозов,
  Скінченно-станова спряженість сферично-транзитивних автоморфізмів кореневого бінарного дерева
  Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Cерія 1. Фізико-математичні науки, no. 12 (2013) 5-12
 5. Д. Морозов,
  Ізометричність поліномів над кільцем цілих 2-адичних чисел
  Науковi записки НаУКМА. Фiзико-математичнi науки., 113 (2011) 13-15