Москвичова Катерина Костянтинівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Emails: moskvychovakateryna@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1870-9873
Область інтересів: нелінійна модель регресії з неперервним часом; коваріаційна функція стаціонарного гауссівського шуму; оцінка найменших квадратів; залишкова корелограма; імовірності великих відхилень; консистентність; асимптотична нормальність; стохастичне асимптотичне розвинення; асимптотичне розвинення моментів
Місце роботи:
 • старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Alexander Ivanov, Kateryna Moskvychova,
  Asymptotic normality of the residual correlogram in the continuous-time nonlinear regression model
  Modern Stochastics. Theory and Applications, 8, no. 1 (2020) 93-113 doi: 10.15559/20-VMSTA170 url
 2. Alexander Ivanov, Yuriy Kozachenko, Kateryna Moskvychova,
  Large deviations of the correlogram estimator of the random noise covariance function in the nonlinear regression model
  Communications in Statistics-Theory and Methods, 50, no. 18 (2021) 4236-4254 doi: 10.1080/03610926.2020.1713369 url
 3. Moskvychova K.K.,
  Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
  Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 9, no. (2016) 23-28 doi: 10.15407/dopovidi2016.09.023 url
 4. O.V. Ivanov, K.K. Moskvichova,
  Asymptotic normality of the correlogram estimator of the covariance function of a random noise in the nonlinear regression model
  Theory of Probability and Mathematical Statistics, 91, no. (2015) 61-70 doi: 10.1090/tpms/966 url
 5. V.V. Buldygin, K.K. Moskvichova,
  The sub-Gaussian norm of a binary random variable
  Theory of Probability and Mathematical Statistics, 86, no. (2013) 33-49 doi: url