Михайлевич Вадим Михайлович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails:
Область інтересів:
Місце роботи:
 • доцент, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. В. Михайлевич,
  К моделированию системы принятия решения для необайесовских задач
  Доповіді Національної академії наук України, no. No5 (2011) 45-51
 2. В. Михайлевич,
  К задаче принятия решений с денежными последствиями / В.М. Михалевич
  Кибернетика и вычислительная техника, no. No163 (2011) 3-22.
 3. В. Михайлевич,
  До методу апроксимації нечіткої статистичної закономірності
  Наукові записки НаУКМА. Сер. Фіз.-мат. науки., no. 201 (2017) 8-11
 4. В. Михайлевич,
  До моделювання системи прийняття рішення
  Наукові записки НаУКМА, no. 178 (2016) 27-36
 5. В. Михайлевич,
  До побудови закономірності статистично нестійкої послідовності
  Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки, no. 165 (2015) 26-28