Мироненко Ольга Всеволодівна

Член КМТ
Emails: mironenkoolga557@gmail.com
Orcid: 0000-0002-3763-5478
Область інтересів: застосування диференційних методів при визначені координат
Місце роботи:
 • викладач математики, Військовий Інститут Телекомунікацій і інформатизаціі, Київ, Україна
 • викладач інформатики, Коледж "Універсум" Київського університету ім.Б.Гринченка, Київ, Украіна

Вибрані публікації:
 1. Myronenko O.,
  METHOD AND ERROR ESTIMATION OFDECISIONS IN DETERMININGAND OF OBJECTSI N SPACE
  Published by:SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, Issue No11 Part 2 (January 2022) p.2-6 doi: 10.30888/2663-5712.2022-11-02-056
 2. Дехтярук М.Т., Черевик В.М., Охріменко О.В,
  Аналіз похибок позиціонування наземних об’єктів засобами супутникової навігації. Зв’язок
  Наукове видання. Державний університет телекомунікацій, no. № 5 (2019) 3-7 doi: ISSN : 2412-9070
 3. Охріменко О.В.,
  Методи підвищення точності позиціонування об’єктів засобами супутникової навігації
  Водний транспорт. Збірник наукових праць, no. Випуск 2(30) (2020) 17-22 doi: 10.33298/2226-8553/2020.2.30.02
 4. Козубцов І.М., Бескровний О.І., Козубцова Л.М., Палагута А.М., Мироненко О.В,
  Тенденції у освітньо-науковому просторі: проблеми та ризики
  Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, no. № 1 (2022)