Наголкіна Зоя Іванівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: zonagol@ukr.net nagolkina.zi@knuba.edu.ua
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000 0002 2722 5176
Область інтересів: Дослідження стохастичних диференціальних рівнянь в функціональному просторі
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Наголкіна З.І., Белопольська Я.І.,
  Про мультиплікативні представлення розвязків стохастичних рівнянь
  Доповіді АН УРСР, сер А, no. 11 (1977) 965-969
 2. Наголкина З.И. Белопольская Я.И.,
  Об одном классе стохастических уравнений с частными производными
  Теория вероятностей и ее применение, 27, no. 3 (1982) 551-559
 3. Наголкіна З.і.,
  Мультиплікативне зображення розвязку диференціального рівняння в банаховому
  Наукові вісті НТУУ(КПІ), no. 6 (2005) 152-155
 4. Наголкіна З.І.,
  Одна ймовірнісна модель процесу дифузії
  Містобудування і територіальне планування, no. 63 (2017) 277-280 url
 5. Наголкіна З.І.,
  Схема мультиплікативної лінеаризації випадкового процесу
  Прикладна геометрія та інженерна графіка, no. 97 (2020) 103-109 url