Нємцова Алла Абрамівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Emails: anemtsova_2017@ukr.net, anemtsova@karazin.ua
Orcid: 0000-0002-8696-1085
Область інтересів: математичне моделювання
Місце роботи:
 • Доцент кафедри математичних методів в економіці, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна

Вибрані публікації:
 1. Нємцова А.А., Пономаренко Є.Г., Масленікова О.В.,
  Особливості застосування математичного моделювання в економіці.
  Amsterdam. - «Scientific publication Scientia collection of scientific papers». 2024 (2024) 35 - 39 doi: DOI 10.36074/scientia-23.02.2024. url
 2. Нємцова А.А., Пономаренко Є.Г., Масленікова О.В.,
  Побудова складних математичних моделей якості природного водного середовища
  Nauka I Studia, 4 (2023) 20-29 url
 3. Алла Нємцова, Євгеній Пономаренко, Тетяна Дмитренко,
  Використання математичних моделей у плануванні економічної діяльності.
  Středoevropský věstník pro vědu a výzkum, 5 (2023) url
 4. Євгеній Пономаренко, Тетяна Дмитренко, Алла Нємцова,
  Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів за різними критеріями.
  Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського., 4, no. 135 (2022) 32 - 37 doi: https://doi.org./10.32782/1995-0519.2022.4.4. url
 5. Нємцова А.А., Пономаренко Є.Г., Дмитренко Т.В.,
  Прогнозування якості води під впливом поверхневого стоку на основі математичної моделі
  Комунальне господарство міст, 6, no. 166 (2021) 44-49 doi: DOI 10.33042./2522-1809-20212-6-166-44-49 url