Нестеренко Алла Миколаївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат педагогіческих наук
Вчене звання: доцент
Emails: a.nesterenko@chdtu.edu.ua, allanesterenko7@gmail.com
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-3070-7440
Область інтересів: Статистична обробка даних експериментів та досліджень; Методика застосування прикладних задач до вивчення курсу “Вища математика”.
Місце роботи:
 • доцент кафедри, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна

Вибрані публікації:
 1. А.М. Нестеренко, В.О. Щерба,
  Особливості формування математичних компетентностей студентів технічних спеціальностей
  European Humanities studies: education and training. Europejskie studia humanistyczne: Edukacja i Szkolenia (Scopus), II (2016) 130-140
 2. Нестеренко А.М., Щерба В.О.,
  Проблемне навчання вищої математики студентів технічних спеціальностей
  Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, no. 16 (2017) 66-68
 3. Нестеренко А.М., Щерба В.О.,
  Активізація самостійної діяльності студентів під час дистанційного навчання вищої математики
  Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, no. 16 (2018) 16-22