Ніщенко Ірина Іванівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: nishchenkoii-ipt@lll.kpi.ua
Orcid: 0000-0001-7373-2286
Область інтересів: теорія ймовірностей, математична статистика
Місце роботи:
 • доцент, НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Дороговцев А.А., Ніщенко І.І.,
  Ізонормальний процес, асоційований з броунівським рухом
  Доповіді Національної академії наук України, no. 6 (2022) 10-16 doi: 10.15407/dopovidi2022.04.003
 2. Dorogovtsev A.A., Nishchenko I.I.,
  Loop-erased random walks associated with Markov processes
  Theory of stochastic processes, 25(41), no. 2 (2020) 15-24 doi: 10.37863/tsp-2020-25(41)-2
 3. Nishchenko I.I.,
  Discrete time approximation of coalescing stochastic flows on the real line
  Theory of stochastic processes, 17(33), no. 1 (2011) 70-78
 4. Dorogovtsev A.A., Nishchenko I.I.,
  An analysis of stochastic flows
  Communications of Stochastic Analysis, 8(3), no. 4 (2014)
 5. Nishchenko I.I., Jordaan E.M.,
  Confidence of SVM predictions using a strangeness measure
  The 2006 IEEE International Joint Conference on Neural Network Proceedings (2006) 1239-1246