Олійник Андрій Степанович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: aolijnyk@gmail.com
Область інтересів: динамічні системи, теорія груп, теорія напівгруп, теорія графів
Місце роботи:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації: