Осауленко Роман Юрійович

Член КМТ
Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Emails: RomanOsaulenko@gmail.com
Orcid: 0000-0002-8424-0794
Область інтересів: фрактальний аналіз, фрактальні структури, математичний аналіз, обчислювальна математика, структури даних і алгоритми
Місце роботи:
 • асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фізико математичний факультет, кафедра математичної фізити та диференціальних рівнянь, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Osaulenko R. Y.,
  An analogue of the logarithmic (u, v)-derivative and its application
  Methods of Functional Analysis and Topoogy, 26, no. 2 (2020) 179-188 doi: 10.31392/MFAT-npu26_2.2020.09 url
 2. Осауленко Р. Ю.,
  Узагальнення класичної похiдної функцiї в точцi i його застосування
  Збiрник праць Iнституту математики НАН України, 15, no. 1 (2018) 100-113 url
 3. Осауленко Р. Ю.,
  Один клас нiде не монотонних функцiй, який мiстить сингурянi функцiї
  Збiрник праць Iнституту математики НАН України, 16, no. 3 (2019) 162-172 url
 4. Осауленко Р. Ю.,
  Узагальнення класичної похiдної функцiї й аналог оператора диференцiювання як iнструментарiй для вивчення диференцiальних властивостей функцiй
  Збiрник праць Iнституту математики НАН України., 16, no. 2 (2019) 121-193