Островська Ольга Володимирівна

Член КМТ
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Emails: olyushka.ostrovska@gmail.com
Область інтересів: теорія функцій
Місце роботи:
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Київ, Україна

Вибрані публікації:
  1. О. Островська, О. Островська, О. Островська, О. Островська, О. Островська,