Члени КМТ

Островський Василь Львович
Посада в товаристві: Член наглядової ради
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання:
Emails:
Область інтересів: функціональний аналіз
Місце роботи:
  • зав. відділу функціонального аналізу, Інститут математики НАН України, Київ, Україна

Вибрані публікації:

Додаткова інформація: