Отрашевська Валентина Володимирівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: otrashevska_vv@ukr.net
Orcid: 0000-0001-9879-1442
Область інтересів: Дослідження стійкості динамічних станів пружних систем. Аналіз динамічної поведінки віброударних систем, стійкості коливальних режимів
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Bazhenov V.A., Lizunov P.P., Pogorelova O.S., Postnikova T.G., Otrashevskaia V.V.,
  Stability and Bifurcations Analysis for 2-DOF Vibroimpact Systems by Parameter Continuation Method. Part I: Loading Curve
  Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 4, no. 4 (2015) 357-370 doi: 10.5890/JAND.2015.11.003
 2. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В., Отрашевська В.В.,
  Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії
  К.: Каравела (2018) 924 с.
 3. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G., Otrashevska V.V.,
  Dynamic Behaviour of the Platform-vibrator with Soft Impact. Part 1.Dependence on Exciting Frequency
  The Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 11, no. 4 (2022) 705-722