Овчар Раїса Федорівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: rfovchar@gmail.com
Orcid: 0000-0002-4683-3951
Область інтересів: Звичайні диференціальні рівняння, методи теорії збурень, теорія імпульсних систем, розвинення і поглиблення теорії лінійних і слабонелінійних періодичних крайових задач, застосування теорії та отриманих результатів в технічних та інженерних задачах.
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Ординська З.П., Овчар Р.Ф.,
  Крайові задачі для диференціальних систем з імпульсною дією
  Нелінійні коливання, 24, no. 3 (2021) 373-377 url
 2. Z. P. Ordynska, R. F. Ovchar,
  Investigation of solutions of weakly perturbed boundary value problems for systems with impulse action
  Mathematics in Modern Technical University, no. 1 (2020) doi: 10.20535/mmtu-2020.1-013 url
 3. Raisa Ovchar,
  Analysis of effectiveness of process operational and technological reliability of agricultural mashines
  Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research, 11, no. 4 (2020) 143-151 url
 4. I. A.Bondar, R. F.Ovchar,
  Bifurcation of solutions of the boundary-value problem for systems of integrodifferential equations with degenerate kernel
  Journal of Mathematical Sciences, 238, no. 3 (2019) 0 doi: 10.1007/s10958-019-04231-y url
 5. І. А. Бондар, Р. Ф. Овчар,
  Біфуркація розв'язків крайової задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь з виродженим ядром
  Нелінійні коливання, 20, no. 4 (2017) 465-476 url