Палагута Анастасія Михайлівна

Член КМТ
Emails: apm17184@gmail.com
Orcid: 0000-0002-5917-6874
Область інтересів: Стастистичні методи. Математичне моделювання
Місце роботи:
 • старший викладач кафедри математики та фізики, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, Київ, Україна
 • викладач математики, Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Козубцова Л.М., Гуда О.В., Крадинова Т.А., Палагута А.М., Козубцов И.Н.,
  Показатели и математические критерии оценивания эффективности функционирования системы защиты информации и кибербезопасности объекта критической информационной инфраструктуры
  Scientific and Practical Cyber Security Journal, no. 6(1) (2022) 64-71 url
 2. Палагута А.,
  Обробка експериментальних даних дискретного випадкового процесу
  Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, Харків (ХНАДУ) 07-08 квітня 2022 (2022) 147-150
 3. Палагута А.,
  Анаіз вибраних алгоритмів пошуку оптимального маршруту в мережі
  Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, Харків (ХНАДУ) 08-09 квітня 2021 (2021) 165-169