Парасюк Ігор Остапович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Emails: pio@univ.kiev.ua, ioparasyuk@gmail.com
Лінки: домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-4392-5463
Область інтересів: диференціальні рівняння, нелінійні коливання, теорія гамільтонових систем
Місце роботи:
 • Завідувач кафедри геометрії, топології та динамічних систем, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. І. Парасюк,
  Hyperbolic quasiperiodic solutions of U-monotone systems on Riemannian manifolds. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems
  Series A: Mathematical Analysis 26 (2019), no. 1, 21-52.
 2. І. Парасюк,
  Hyperbolic invariant tori of a fast-slow system in which dynamic bifurcation of multifrequency oscillations is observed.
  J. Math. Sci. (N.Y.) 222 (2017), no. 3, 312-335
 3. І. Парасюк,
  Dynamical bifurcation in a system of coupled oscillators with slowly varying parameters
  Electron. J. Differential Equations 2016, Paper No. 233, 32 pp.
 4. І. Парасюк, А. Самойленко,
  Lipschitz invariant tori of indefinite-monotone systems
  Ukrainian Math. J. 64 (2012), no. 3, 408--432.
 5. І. Парасюк,
  Reduction and coisotropic invariant tori of Hamiltonian systems with non-Poisson commutative symmetries.
  I. Ukrainian Math. J. 46 (1994), no. 5, 572--580 (1995).

Додаткова інформація:

Освіта: Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка (1970-1975). Аспірантура (1975-1978) та докторантура (1991-1994) при кафедрі інтегральних і диференціальних рівнянь цього ж університету .

Кандидатська дисертація «Побудова і дослідження квазіперіодичних розв’язків деяких класів диференціальних рівнянь» (1979), науковий керівник професор А. М. Самойленко.

Докторська дисертація «Коізотропні інваріантні тори гамільтонових систем» (1995), науковий консультант академік НАН України А. М. Самойленко.

Напрями наукової роботи: дослідження багаточастотних коливань та інваріантних многовидів динамічних систем, збурення, нормальні форми, малі знаменники, КАМ-теорія. Інваріантні многовиди. Багаточастотні системи. Періодичні та квазіперіодичні потоки. Диференціальні рівняння на многовидах.

Розробив теорію коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем, обчислив асимптотику резонансних зон рівняння Шредінгера з неаналітичним квазіперіодичним потенціалом, обгрунтував варіаційний метод відшукання квазіперіодичних розв'язків лагранжевих систем.