Пасенченко Юрій Антонович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: yuriy.pasenchenko@gmail.com
Область інтересів: теорія ймовірності та математична статистика, методика викладання математики, прикладна математика
Місце роботи:
 • Доцент кафедри математики та фізики, Військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Пасенченко Ю.А,
  Зведення платежів при знакозмінних простих ставках
  Матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів», Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (2017) 64-67
 2. І.А. Рудоміно-Дусятська, О.О. Кільчинський, Л.Г. Огнєва, Ю.А. Пасенченко,
  Теорія ймовірностей, теорія випадкових процесів та математична статистика. Частина ІІ
  навчальний посібник. К.: ВІТІ, 2018.
 3. Пасенченко Ю.А,
  Моделювання деяких ризиків підприємницької діяльності.
  Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів», Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (2019) 54-55
 4. Пасенченко Ю.А,
  Про одну задачу керування системою масового обслуговування
  Матеріали Двадцять першого Міжнародного науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» імені А.Я. Петренюка (2019) 100-102
 5. Пасенченко Ю.А., Фартушний І.Д.,
  Про одну модель управління впливами
  Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи», м. Київ, 08.12.22 р.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ст. 100