Побережець Іван Іванович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор філософії
Вчене звання:
Emails: ivanpoberezhets1@gmail.com
Область інтересів: математична статистика, теорія ймовірностей
Місце роботи:
 • старший викладач кафедри математики і фізики, Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

Вибрані публікації:
 1. І. Побережець,
  Dynamics of the conductance temperature dependence for composite based on linear polyethylene with impurity of soot and calcite
  Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics, 22, no. 3 (2019) 285-292
 2. І. Побережець,
  Застосування ймовірнісного моделювання для експрес-контролю якості яблучних соків
  Наукові вісті НТУУ "КПІ", no. 6 (2016) 22-28
 3. І. Побережець,
  Оцінювання водно-спиртово-цукрових розчинів отриманих методом двох параметрів
  Збірник наукових праць Уманського НУС (2019) 111-118
 4. І. Побережець,
  Оцінка якості рослинних соків за фізичними параметрами
  Товари і ринки, no. 2 (2010) 84-88
 5. І. Побережець,
  Електропровідність рослинних соків
  Енергетика і автоматика, no. 2 (2009) електронне наукове фахове видання