Поліщук Олена Борисівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент кафедри математичної фізики
Emails: polya417@gmail.com
Orcid: 0000-0002-9797-1617
Область інтересів: Сингулярні інтегральні рівняння з параметрами, проекційно-ітеративні методи.
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Поліщук О.Б.,
  Умови сумісності задачі з обмеженнями для сингулярних інтегральних рівнянь
  Нелінійні коливання, 3, no. 4 (2000) 511-514
 2. Поліщук О.Б.,
  Модифікований проекційно-ітеративний метод розв'язання сингулярного інтегрального рівняння з параметрами та з малою нелінійністю
  Український математичний журнал, 51, no. 3 (1999) 418-422 url
 3. Поліщук О.Б.,
  Ітераційний метод розв'язування задачі з обмеженнями для сингулярних інтегральних рівнянь
  Збірник праць Інституту математики НАН України, 10, no. 3 (2013) 171-177
 4. Поліщук О.Б.,
  Підхід до розв'язання сингулярних інтегральних рівнянь з від'ємним індексом
  Збірник праць Інституту математики НАН України, 11, no. 5 (2014) 128-133