Прощенко Тетяна Михайлівна

Член КМТ
Науковий ступінь: Кандидат фіз.-мат. Наук
Вчене звання: Доцент
Emails: tetiana.proshchenko@knu.ua
Orcid: 0000-0002-7885-663X
Область інтересів: Розробка методів побудови точних та наближених розв’язків задач статики електро-, магніто- та термоелектропружності для тіл складної геометрії.
Місце роботи:
 • Доцент кафедри математики та теоретичної радіофізики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Khoma I. Yu., Proshchenko Т.М.,
  The Stress State of a Transversely Isotropic Plate with a Curvilinear Hole for a Given Splitting Force on the Boundary Surface
  Internatuonal Applied Mechanics, 55, no. 4 (2019) 434 – 449 url
 2. Khoma I. Yu., Proshchenko Т.М.,
  Stress State of a Transversely Isotropic Plate with a Curved Hole Under Simple Shear at Infinity
  Internatuonal Applied Mechanics, 57, no. 1 (2021) 75-85 url