Пригалінська (Криворот) Тетяна Григорівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Emails: tania.krivorot@gmail.com
Orcid: 0000-0002-4267-077X
Область інтересів: Топологія. Методика викладання вищої математики. Використання інформаційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців.
Місце роботи:
 • старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. T. Kryvorot, M. Pryhodiy,
  Training of pedagogical workers for the use of digital internet technologies in the educational process
  Professional Pedagogics, 1, no. 24 (2022) 33-41 doi: 10.32835/2707-3092.2022.24.33-41 url
 2. Криворот Т.Г.,
  Оцінка методики підготовки студентів до застосування математичної статистики.
  Фізико-математична освіта: науковий журнал, 4, no. 22 (2019) 157-160 doi: 10.31110/2413-1571-2019-022-4-024 url
 3. Криворот Т.Г.,
  Топологічна еквівалентність кусково-лінійних функцій.
  Науковий вісник НУБіПУ Серія: «Техніка та енергетика АПК», no. 283 (2018) 315-321 url
 4. Криворот Т.Г.,
  Топологічна еквівалентність функцій двох змінних.
  Науковий Вісник НУБіПУ. Серія «Техніка та енергетика АПК»., no. 268 (2017) 239-245 url
 5. T. Kryvorot, M. Pryhodiy,
  Using network-based educational and methodological complexes in professional training of future lecturers
  Professional Pedagogics, 1, no. 20 (2020) 109-117 doi: 10.32835/2707-3092.2020.20.109-117 url

Додаткова інформація: Магістр математики. КНУ імені Тараса Шевченка, мех.-мат. факультет. Досвід викладання вищої та прикладної математики більше 10 років.