Репета Леся Анатоліївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: repetalesia@gmail.com
Orcid: 0000-0002-6547-3998
Область інтересів: Теорія функцій. Методика викладання математики
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. О.О. Дем'яненко, І. В. Орловський, Л. А. Репета,
  Всеукраїнська олiмпiада з математики для вступникiв до НТУУ «КПI iм. Iгоря Сiкорського»: аналiз результатiв i майбутнi перспективи
  Mathematics in Modern Technical University, no. 2 (2019) 75-91
 2. Л. А. Репета,
  Наближення класів функцій операторами Фавара
  Зб. праць Інституту математики НАНУ, 1, no. 1 (2004) 240-249 url
 3. Ю. О. Захарійченко, Л. І. Захарійченко, В. К. Репета, Л. А. Репета,
  Формуємо комбінаторне й імовірнісне мислення
  Математика в школах України, no. 34-36 (2014) 62-70

Додаткова інформація: 0