Ройтер Андрій Володимирович

Колишній член
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Emails:
Область інтересів:
Місце роботи:

Вибрані публікації: