Рудик Тетяна Олександрівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: ru58@ukr.net
Область інтересів: теорія оптимального керування, прикладна математика, методика викладання вищої математики в технічному університеті
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Алиев Ф.А., Рязанова Т.А.,
  Обратная задача линейного оптимального управления
  Навигация и управление. - Киев: Институт математики АН УССР (1982) с. 84-95
 2. Рязанова Т.А.,
  Об управлении дискретными сильно демпфированными системами
  Управление движением шагающего аппарата. (Препринт/ АН УССР. Ин-т математики: 85.1) (1985) с. 12-21
 3. Селезньова Н.П., Рудик Т.О.,
  Математичне моделювання моніторингу якості освіти
  Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukaraine: monograph / edited by authors. - 2nd ed. (2018) P. 298-317 doi: 10.30525/978-9934-571-27-5;
 4. Rudyk T., Sulima O., Danylenko A.,
  The role of mathematics in aesthetic education of students in technical university
  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», т.1, no. 5(85) (2020) c. 25 -28
 5. Рудик Т.О.,  Суліма О.В,
  Формування математичної компетентності майбутніх бакалаврів в процесі навчання математиці в технічному університеті
  Науковий Часопис. Педагогіка, т. 2, no. 80 (2021) с.116-120 doi: 10.31392/NPU-nc.series5.2021.80.2.24

Додаткова інформація: Після закінчення в 1981 р. Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка мех.-мат. факультету працювала в Інституті математики АН УРСР на посаді інженера в лабораторії механіки робототехнічних систем і навчалася заочно (1981-1985 рр.) в аспірантурі Інститута математики АН УРСР . В 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Асимптотичні методи в задачах керування крокуючим апаратом" під керівництвом Ларіна В.Б. З 1986 р. викладаю вищу математику в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.