Станжицький Олександр Миколайович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Emails: ostanzh@gmail.com, stom@mail.univ.kiev.ua
Лінки: wikipedia, домашня сторінка
Область інтересів: диференціальні рівняння з випадковими збуреннями, якісна теорія різницевих рівнянь, оптимальне керування
Місце роботи:
 • завідувач кафедри загальної математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. О. Станжицький, А. Самойленко,
  Якiсний та асимптотичний аналiз диференцiальних рiвнянь з випадковими збуреннями
  Київ: Наукова думка, 2009. - 335 с.
 2. A.M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi.,
  Qualitative and asymptotic analysis of differential equations with random perturbations.:
  Singapore: World Scientific, 2011. - 322 p.
 3. A.M. Samoilenko, N.I. Mahmudov, O.M. Stanzhitskii.,
  Existence, uniqueness and controllability results for neutral FSDES in Hilbert spaces
  Dynamic Systems and Applications (2008) 53-70.
 4. A. M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi, A.M. Ateiwi.,
  On invariant tori for a stochastic Ito systems
  Journal of Dynamics and Differential Equations, 17, no. 4 (2005) 737-758
 5. О.М. Станжицький, А.М.Ткачук,
  Дисипативнiсть диференцiальних та вiдповiдних їм рiзницевих рiвнянь
  Український Математичний Журнал, 58, no. 9 (2006.) 1249-1256