Члени КМТ

Станжицький Олександр Миколайович
Посада в товаристві: Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Область інтересів: диференціальні рівняння з випадковими збуреннями, якісна теорія різницевих рівнянь, оптимальне керування
Місце роботи:
 • завідувач кафедри загальної математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. О. Станжицький, А. Самойленко,
  Якiсний та асимптотичний аналiз диференцiальних рiвнянь з випадковими збуреннями.
  Київ: Наукова думка, 2009. - 335 с.
 2. A.M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi.,
  Qualitative and asymptotic analysis of differential equations with random perturbations.:
  Singapore: World Scientific, 2011. - 322 p.
 3. A.M. Samoilenko, N.I. Mahmudov, O.M. Stanzhitskii.,
  Existence, uniqueness and controllability results for neutral FSDES in Hilbert spaces
  Dynamic Systems and Applications (2008) 53-70.
 4. A. M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi, A.M. Ateiwi.,
  On invariant tori for a stochastic Ito systems
  Journal of Dynamics and Differential Equations, 17, no. 4 (2005) 737-758
 5. О.М. Станжицький, А.М.Ткачук,
  Дисипативнiсть диференцiальних та вiдповiдних їм рiзницевих рiвнянь
  Український Математичний Журнал, 58, no. 9 (2006.) 1249-1256

За допомогою методу функцій Ляпунова О.М. Станжицький вивів умови існування та стійкості інваріантних множин стохастичних систем. Ним отримано загальний принцип зведення в теорії стійкості таких систем. Для систем різницевих рівнянь отримав умови якісної відповідності між властивостями їх розв’язків та розв’язків відповідних їм диференціальних рівнянь. Ним отримано коефіцієнтні умови існування оптимальних керувань для систем звичайних та стохастичних диференціальних рівнянь.

О.М. Станжицький - академік АН Вищої школи. За наукові досягнення нагороджений пам’ятною медаллю ім. М.М. Боголюбова.