Самойленко Анатолій Михайлович

Член КМТ
Академічне звання: академік НАН України
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Emails: sam@imath.kiev.ua
Лінки: домашня сторінка, домашня сторінка
Область інтересів: диференціальні рівняння
Місце роботи:
 • директор Інституту математики НАН України, завідувач відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань, академік-секретар Відділення математики НАН України, Інститут математики НАН України, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. І. Парасюк, А. Самойленко,
  Lipschitz invariant tori of indefinite-monotone systems
  Ukrainian Math. J. 64 (2012), no. 3, 408--432.
 2. О. Станжицький, А. Самойленко,
  Якiсний та асимптотичний аналiз диференцiальних рiвнянь з випадковими збуреннями
  Київ: Наукова думка, 2009. - 335 с.
 3. О. Станжицький, А. Самойленко,
  Qualitative and asymptotic analysis of differential equations with random perturbations.:
  Singapore: World Scientific, 2011. - 322 p.
 4. О. Станжицький, А. Самойленко,
  Existence, uniqueness and controllability results for neutral FSDES in Hilbert spaces
  Dynamic Systems and Applications. - 2008. - 17. - P. 53-70.
 5. О. Станжицький, А. Самойленко,
  On invariant tori for a stochastic Ito systems
  Journal of Dynamics and Differential Equations, 17, no. 4 (2005) 737-758