Селезньова Надія Петрівна

Член КМТ
Науковий ступінь: Кандидат фіз.-наук
Вчене звання: Доцент
Emails: nadijasel@gmail.com, seleznova.nadiia@lll.kpi.ua
Orcid: ID 0000-0003-0849-3092
Область інтересів: Математика, методика викладання вищої математики, біаксиальна геометрія, ймовірність, математична статистика, наукова лексика
Місце роботи:
 • Доцент кафедри математичної фізики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Селезньова Н.П., Поліщук Н.В.,
  Роль елементів булевої алгебри у підвищенні ефективності навчання математиці інженерів.
  Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми, no. 2(18) (2021) 41-52 doi: DOI 10.5281/zenodo.5769846 url
 2. Селезньова Н.П., Кушлик-Дивульська О.І., Кушлик Б.Р., Поліщук Н.В., Скрипник В.І.,
  Математичні моделі задач. Метод аналізу ієрархій.
  Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми, no. 2(18) (2021) с. 30-41 doi: DOI 10.5281/zenodo.5769846 url
 3. Селезньова Н.П., Кушлик-Дивульська О.І.,
  Підвищення ефективності навчання математиці шляхом формування логічного мислення на прикладах логічних функцій Excel
  Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми, no. 1(17) (2021) с. 103-113 doi: DOI 10.5281/zenodo.5295751 url
 4. Селезньова Н.П., Селезньова Н.В.,
  Розміщення прямокутників в середині круга, сектора, кільця та гострого кута
  Молодий вчений, Херсон, no. 4(80) (2020) 211-216 doi: DOI 10.5281/zenodo.5295751 url
 5. Селезньова Н. П., Сараєва Ю.О.,
  Математичне моделювання оцінок впливу політичних партій на прикладі виборів в Україні 2019 року
  Молодий вчений, Херсон, no. 2(78) (2020) 207-213 doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-2-78-46 url

Додаткова інформація: Викладаю вищу математику в НТУУ "КПІ" з 1983 року, маю більше 100 опубоікованих науково-методичних праць