Члени КМТ

Сердюк Анатолій Сергійович
Посада в товаристві: Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Область інтересів: теорія апроксимацій, гармонічний аналіз, функції дійсної змінної, функціональні простори, інтерполяція
Місце роботи:
 • провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Serdyuk A. S., Stepanyuk T. A.,
  Uniform Approximations by Fourier Sums in Classes of Generalized Poisson Integrals
  Analysis Mathematica, 45, no. 1 (2019) 201-236
 2. A.S. Serdyuk, I.V. Sokolenko,
  Asymptotic behavior of best approximations of classes of Poisson integrals of functions from Hω
  Journal of Approximation Theory, 163, no. 11 (2011) 1692-1706
 3. Serdyuk A.S., Ovsii Ie.Yu,
  Uniform approximation of Poisson integrals of functions from the class Hω by de la Vallée Poussin sums
  Analysis Mathematica, 38, no. 4 (2012) 305-325
 4. Stepanets A.I., Serdyuk A.S.,
  Direct and indirect theorems of theory of function approximation in the space Sp
  Ukrainian Mathematical Journal, 54, no. 1 (2002) 106-124

Анатолій Сердюк народився 5 жовтня 1968 р.в м. Городок на Хмельниччині.

У 1985 р. із золотою медаллю закінчив середню школу № 2 м.Городка і вступив на фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1992 році.

У 1987—1989 роках перебував у лавах Збройних силах СРСР, проходячи строкову військову службу на космодромі Байконур.

В 1992—1995 роки навчався в аспірантурі Інституту математики НАН України, і 1995 року захистив кандидатську дисертацію «Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференційовних функцій» (науковий керівник - О.І.Степанець).

З 1995 року працює в відділі теорії функцій Інституту математики НАН України на посадах молодшого наукового співробітника (1995—1998), наукового співробітника (1998—2002), старшого наукового співробітника (2002—2006), а з 2006 - провідний науковий співробітник.

Протягом 2002—2005 років навчався в докторантурі Інституту математики НАН України, і 2006 року захистив докторську дисертацію «Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій». З 1997 по 2006 роки займав посаду вченого секретаря Українського математичного товариства. А. С. Сердюк є автором понад 220 наукових праць . Під його науковим керівництвом захистили дисертації 6 кандидатів фізико-математичних наук.

З лютого 2006 року очолює профспілкову организацію Інституту математики НАН України. Член Центрального комітету профспілки працівників НАН України, член Вченої ради Інституту математики НАН України, голова Наглядової ради Київського математичного товариства.