Скоробогач Тетяна Богданівна

Член КМТ
Emails: tetianaskorobohach@gmail.com
Orcid: 0000-0002-0119-8966
Область інтересів: Фредгольмові крайові задачі з параметром у функціональних прострах
Місце роботи:
 • асистент на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету КПІ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Mikhailets V. A., Skorobohach T. B.,
  On solvability of inhomogeneous boundary-value problems in Sobolev-Slobodetskiy spaces
  Dopov. Nats. Acad. Nauk Ukr., no. 4 (2020) 10-14 doi: 10.15407/dopovi- di2020.04.010
 2. Михайлець В. A., Cкоробогач Т. Б.,
  Фредгольмовi крайовi задачi в просторах Соболєва-Слободецького
  Укр. мат. журн., no. 7 (2021) 920-930
 3. Mikhailets V. A., Skorobohach T. B.,
  Fredholm boundary-value problems in Sobolev-Slobodetsky spaces
  Ukrainian Mathematical Journal, no. 7 (2021) 1071-1083 doi: 10.1007/s11253-021-01977-0
 4. Михайлець В. A., Cкоробогач Т. Б.,
  Фредгольмовi крайовi задачi з пара- метром в просторах Соболєва- Слободецького
  Доповiдi нацiональної академiї наук України, no. 4 (2021) 3-8 doi: 10.15407/dopovi- di2021.03.03

Додаткова інформація: 0