Скрипник Ігор Володимирович

Колишній член
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Emails:
Область інтересів:
Місце роботи:

Вибрані публікації:

Додаткова інформація:

Народився 13 листопада 1940 року у Жмеринці, помер 2 лютого 2005 року у Донецьку.

У 1962 року закінчив Львівський університет. З 1970 року працює в Інституті прикладної математики і механіки АН України, з 1978 — директор. З 1979 року — член-корреспондент АН України, з 1985 — академік, з 1993 по 2005 — академік-секретар Відділення математики НАН України.

Наукові праці в галузі нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних. Саме тут вченим одержано видатні результати, що принесли йому визнання українських математиків та світове визнання. Було запроваджено поняття ступеня відображень класу S+, яке дало можливість суттєво розширити застосування топологічних методів дослідження нелінійних граничних задач, започаткованих Лере і Шаудером. На основі поняття ступеня відображення розвинуто методи зведення істотно нелінійних еліптичних і параболічних граничних задач до операторних рівнянь з операторами класу S+. У роботах І.В.Скрипника започатковано топологічний метод дослідження щільно заданих нелінійних операторів, який знаходить широке застосування в теорії граничних задач з сильно зростаючими коефіцієнтами. І.В.Скрипник був одним із провідних фахівців у світі з питань усереднення нелінійних граничних задач. Для нелінійних еліптичних і параболічних задач Діріхле в послідовності перфорованих областей розвинуто методи побудови асимптотичного розкладу розв'язків.

І.В.Скрипник - автор понад ніж 170 наукових праць, серед яких 5 монографій (1 опублікована англійською мовою в Німеччині, 3 перевидані англійською мовою Американським математичним товариством, АМS).

Очолюючи до останнього часу свого життя відділи нелінійного аналізу в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, в Інституті математики НАН України і кафедру диференціальних рівнянь математичного факультету Донецького національного університету, І.В.Скрипник доклав багато зусиль до формування Донецької математичної школи з теорії нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними. Серед його учнів 3 доктори і 20 кандидатів наук. Сьогодні ця школа є провідною в Україні і має значні наукові досягнення, відомі у всьому світі.

Плідну науково-педагогічну діяльність І.В.Скрипник поєднував з науково- організаційною і громадською діяльністю, будучи головою Експертної ради ВАК України та членом Комітету з Державних премій України.

Активна наукова і науково-організаційна діяльність І.В.Скрипника дістали високої оцінки. Він нагороджений орденом Дружби народів (1986), орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2003), є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1989), премій ім. М.Островського (1972), М.М.Крилова (1992) та М.М.Боголюбова (2000) НАН України. У 1998 р. І.В.Скрипнику було присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.